Tokyo-Nhật 220WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Tokyo-Nhật 220WP

Tokyo-Nhật 220WP

  • Hoạt chất: Bismerthiazol 200g/kg + Oxytetracycline hydrochloride 20g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Anh Dẩu Tiền Giang
  • Đối tượng phòng trừ:

    Bạc lá/lúa