Tobacol 70WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Tobacol 70WP

  • Hoạt chất: Propineb (min 80%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa sinh Á Châu
  • Đối tượng phòng trừ:

    vàng lá/ lúa, mốc sương/ nho, thán thư/ xoài, vàng rụng lá/cao su