TKS-Anti Phytop WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » TKS-Anti Phytop WP

TKS-Anti Phytop WP

  • Hoạt chất: Pseudomonas fluorescens
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Thủy Kim Sinh
  • Đối tượng phòng trừ:

    chết nhanh/ hồ tiêu, thán thư/ chanh