Tivaho 700WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Tivaho 700WP

  • Hoạt chất: Tebuconazole 500g/kg + Tricyclazole 200g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM Thái Phong
  • Đối tượng phòng trừ:

    lem lép hạt/lúa