Tiuray TSC 350WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Tiuray TSC 350WP

Tiuray TSC 350WP

  • Hoạt chất: Imidacloprid 100g/kg + Isoprocarb 250g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Lion Agrevo
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy nâu/lúa