Titanicgold 260EW, 430SC, 520SC, 550WP, 780WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Titanicgold 260EW, 430SC, 520SC, 550WP, 780WP

Titanicgold 260EW, 430SC, 520SC, 550WP, 780WP

  • Hoạt chất: Carbendazim 5g/l (50g/l) (500g/l) (100g/kg)' (10g/kg) + Difenoconazole 250g/l (30g/l) (10g/l) (50g/kg), (10g/kg) + Tricyclazole 5g/l (350g/l), (10g/l) (400g/kg) (760g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP thuốc BVTV Việt Trung
  • Đối tượng phòng trừ:

    260EW :lem lép hạt/ lúa 430SC: đạo ôn, lem lép hạt /lúa, gỉ sắt/cà phê 520SC: khô vằn/ lúa 550WP, 780WP: Đạo ôn/lúa