Tiper 10 EC, 25 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Tiper 10 EC, 25 EC

Tiper 10 EC, 25 EC

  • Hoạt chất: Cypermethrin (min 90 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH – TM Thái Phong
  • Đối tượng phòng trừ:

    10 EC: sâu keo/ lúa25 EC: sâu đục thân/ lúa, bọ xít/ điều