Tinix 250 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Tinix 250 EC

  • Hoạt chất: Propiconazole (min 90%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Sản phẩm Công Nghệ Cao
  • Đối tượng phòng trừ:

    lem lép hạt/ lúa, rỉ sắt/ cà phê