Tinitaly surper 300.5EC, 300EC, 300SE, 250.5EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Tinitaly surper 300.5EC, 300EC, 300SE, 250.5EC

Tinitaly surper 300.5EC, 300EC, 300SE, 250.5EC

  • Hoạt chất: Difenoconazole 50g/l (150g/l), (150g/l), (250g/l) + Propiconazole 250.5g/l (150g/l), (150g/l) (0.5g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH An Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    250.5EC: phấn trắng/ hoa hồng 300EC: khô vằn, lem lép hạt/ lúa 300.5EC: lem lép hạt/ lúa, rỉ sắt/ cà phê, đốm lá/ lạc 300SE: lem lép hạt, vàng lá do nấm/ lúa, rỉ sắt/ cà phê