Tinanosuper 600SE – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Tinanosuper 600SE

Tinanosuper 600SE

  • Hoạt chất: Isoprothiolane 150g/l + Propiconazole 100g/l + Tricyclazole 350g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Thuốc BVTV Nam Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    Đạo ôn/lúa