Timdiet 250EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Timdiet 250EC

Timdiet 250EC

  • Hoạt chất: Chlorfenapyr 100g/l + Chlorfluazuron 150g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM SX Thôn Trang
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu cuốn lá/ lúa