Tilusa super 250EC; 300EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Tilusa super 250EC; 300EC

Tilusa super 250EC; 300EC

  • Hoạt chất: Propiconazole (min 90%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Quốc tế Hòa Bình
  • Đối tượng phòng trừ:

    250EC: lem lép hạt/ lúa 300EC: lem lép hạt, đạo ôn/ lúa