Tilsom 400SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Tilsom 400SC

  • Hoạt chất: Pyrimethanil (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Trường Thịnh
  • Đối tượng phòng trừ:

    Thối nhũn/hành