Tilral super 500WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Tilral super 500WP

Tilral super 500WP

  • Hoạt chất: Carbendazim 250g/kg + Iprodione 250g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Quốc tế Hòa Bình
  • Đối tượng phòng trừ:

    lem lép hạt/ lúa