Tillage-super 525SE – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Tillage-super 525SE

Tillage-super 525SE

  • Hoạt chất: Propiconazole 125g/l + Tricyclazole 400g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Việt Thắng
  • Đối tượng phòng trừ:

    lem lép hạt, đạo ôn/ lúa