Tilgol super 300EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Tilgol super 300EC

Tilgol super 300EC

  • Hoạt chất: Propiconazole 150g/l + Tebuconazole 150g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Công nghệ cao Thuốc BVTV USA
  • Đối tượng phòng trừ:

    lem lép hạt, vàng lá/ lúa; đốm lá/ lạc, rỉ sắt/ cà phê