Tilgermany super 555SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Tilgermany super 555SC

Tilgermany super 555SC

  • Hoạt chất: Azoxystrobin 50g/l + Difenoconazole 250g/l + Tricyclazole 255g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM SX Thôn Trang
  • Đối tượng phòng trừ:

    Lem lép hạt, đạo ôn/lúa