Tilbluesuper 300EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Tilbluesuper 300EC

Tilbluesuper 300EC

  • Hoạt chất: Difenoconazole 150g/l + Propiconazole 100g/l + Tebuconazole 50 g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Khoa học Công nghệ cao American
  • Đối tượng phòng trừ:

    Lem lép hạt/ lúa