Tilbis super 550SE – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Tilbis super 550SE

Tilbis super 550SE

  • Hoạt chất: Propiconazole 150g/l + Tricyclazole 400g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP nông dược Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn/lúa