Tilbest super 300EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Tilbest super 300EC

Tilbest super 300EC

  • Hoạt chất: Difenoconazole 150g/l + Propiconazole 150g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Hóa nông Mỹ Việt Đức
  • Đối tượng phòng trừ:

    lem lép hạt/ lúa