Tik-tot 60EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Tik-tot 60EC

Tik-tot 60EC

  • Hoạt chất: Emamectin benzoate 20g/l + Lufenuron 40g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP XNK Thọ Khang
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá, nhện gié/ lúa