Tigondiamond 800WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Tigondiamond 800WP

Tigondiamond 800WP

  • Hoạt chất: Bismerthiazol 300g/kg + Tricyclazole 500g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP NN HP
  • Đối tượng phòng trừ:

    Bạc lá, đạo ôn/lúa