Tiger five 5EC, 6.5EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Tiger five 5EC, 6.5EC

Tiger five 5EC, 6.5EC

  • Hoạt chất: Abamectin
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH P-H
  • Đối tượng phòng trừ:

    5EC: sâu cuốn lá/ lúa 6.5EC: sâu xanh da láng/ hành, nhện đỏ/ cam