Tiên tiến 5 WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Tiên tiến 5 WP

Tiên tiến 5 WP

  • Hoạt chất: Trichoderma harzianum 4% + Trichoderma konigii 1%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty Hợp danh SH NN Sinh Thành
  • Đối tượng phòng trừ:

    Đạo ôn/ lúa