Tiara 60 WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Tiara 60 WP

  • Hoạt chất: Flufenacet (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Bayer Vietnam Ltd (BVL)
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa cấy