Thonvil 5SC, 100SC, 200SC, 250SC, 300SC, 400SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Thonvil 5SC, 100SC, 200SC, 250SC, 300SC, 400SC

Thonvil 5SC, 100SC, 200SC, 250SC, 300SC, 400SC

  • Hoạt chất: Hexaconazole (min 85 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM SX Thôn Trang
  • Đối tượng phòng trừ:

    5SC: thán thư, gỉ sắt/cà phê; lem lép hạt/ lúa 200SC, 250SC, 300SC, 400SC: lem lép hạt/ lúa 100SC: khô vằn/ lúa