Thontrangvil 200SC, 250SC, 300SC, 100SC, 150SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Thontrangvil 200SC, 250SC, 300SC, 100SC, 150SC

Thontrangvil 200SC, 250SC, 300SC, 100SC, 150SC

  • Hoạt chất: Hexaconazole 85g/l, (95g/l), (105g/l), 50g/l (75g/l) + Isoprothiolane 115g/l (155g/l), (195g/l), 50g/l (75g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM SX Thôn Trang
  • Đối tượng phòng trừ:

    100SC: khô vằn/lúa 200SC, 250SC, 300SC, 150SC: Lem lép hạt/ lúa