Thipro 550EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Thipro 550EC

Thipro 550EC

  • Hoạt chất: Profenofos 450g/l + Thiamethoxam 100g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nông Tín AG
  • Đối tượng phòng trừ:

    rầy lưng trắng, rầy nâu/lúa