Thanatox 5EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Thanatox 5EC

Thanatox 5EC

  • Hoạt chất: Alpha-cypermethrin (min 90 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP ND Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu cuốn lá/ lúa