Thần châu 58 40EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Thần châu 58 40EC

Thần châu 58 40EC

  • Hoạt chất: Dimethoate (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Đầu tư VTNN Sài Gòn
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rệp sáp/ cà phê