Thadant 200SC, 300EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Thadant 200SC, 300EC

Thadant 200SC, 300EC

  • Hoạt chất: Chlorfluazuron 50g/l (100g/l) + Emamectin benzoate 50g/l (120g/l) + Indoxacarb 100g/l (80g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Anh Dẩu Tiên Giang
  • Đối tượng phòng trừ:

    200SC: Sâu cuốn lá, nhện gié/ lúa300EC: Sâu cuốn lá/ lúa