Tezole super 300SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Tezole super 300SC

Tezole super 300SC

  • Hoạt chất: Hexaconazole 50g/l + Tebuconazole 250g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Ô tô Việt Thắng
  • Đối tượng phòng trừ:

    Khô vằn/ lúa