TEPRO – Super 300EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » TEPRO – Super 300EC

TEPRO – Super 300EC

  • Hoạt chất: Propiconazole 150g/l + Tebuconazole 150g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Đầu tư Hợp Trí
  • Đối tượng phòng trừ:

    lem lép hạt, vàng lá chín sớm, khô vằn/ lúa; thán thư/ điều; khô vằn/ ngô, đốm lá/ lạc