Tenem 80 WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Tenem 80 WP

  • Hoạt chất: Mancozeb (min 85%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM Trang Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    mốc sương/ dưa chuột, đốm lá/ cây có múi