Tecnoto 300EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Tecnoto 300EC

Tecnoto 300EC

  • Hoạt chất: Difenoconazole 150g/l + Flusilazole 150g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng.
  • Đối tượng phòng trừ:

    vàng lá/ lúa