Techtimex 30EC, 36WG, 50EC, 50WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Techtimex 30EC, 36WG, 50EC, 50WG

Techtimex 30EC, 36WG, 50EC, 50WG

  • Hoạt chất: Emamectin benzoate 29.5g/l (35.5g/kg), (49g/l), (49g/kg) + Martrine 0.5g/l (0.5g/kg), (1g/l), (1g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Khoa học Công nghệ cao American
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá/ lúa