Tebuzol 250 SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Tebuzol 250 SC

Tebuzol 250 SC

  • Hoạt chất: Tebuconazole (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Đồng Xanh
  • Đối tượng phòng trừ:

    lem lép hạt/ lúa