Teb 270WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Teb 270WP

  • Hoạt chất: Pencycuron 150g/kg + Tebuconazole 120g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Sundat (S) PTe Ltd
  • Đối tượng phòng trừ:

    Lem lép hạt/lúa, lở cổ rễ/ hoa cúc