TĐK_clopy 350SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » TĐK_clopy 350SL

TĐK_clopy 350SL

  • Hoạt chất: Clopyralid (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH MTV Lucky
  • Đối tượng phòng trừ:

    Cỏ/ngô