TD-Chexx 400WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » TD-Chexx 400WP

TD-Chexx 400WP

  • Hoạt chất: Dinotefuran 200g/kg + Isoprocarb 200g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP ĐT TM và PTNN ADI
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy nâu/lúa