TB-hexa 5SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

TB-hexa 5SC

  • Hoạt chất: Hexaconazole (min 85 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH SX-TM Tô Ba
  • Đối tượng phòng trừ:

    Phấn trắng/cao su; lem lép hạt, đạo ôn, khô vằn/lúa