Tatoo 150AB – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Tatoo 150AB

  • Hoạt chất: Metaldehyde
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa chất và TM Trần Vũ
  • Đối tượng phòng trừ:

    ốc bươu vàng/ lúa