Taratek 500SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Taratek 500SC

Taratek 500SC

  • Hoạt chất: Chlorothalonil 250g/l + Thiophanate methyl 250g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Việt Hóa Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn/ lúa