Tapsa 50 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Tapsa 50 EC

  • Hoạt chất: Fenobucarb (BPMC) (min 96 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH - TM Thái Phong
  • Đối tượng phòng trừ:

    rầy nâu/ lúa