Tập Kỳ 1.8 EC, 3.6EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Tập Kỳ 1.8 EC, 3.6EC

Tập Kỳ 1.8 EC, 3.6EC

  • Hoạt chất: Abamectin
  • Tổ chức đăng ký: Viện Di truyền Nông nghiệp
  • Đối tượng phòng trừ:

    1.8EC: Sâu tơ/ bắp cải 3.6EC: Sâu cuốn lá/lúa