Talstar 10 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Talstar 10 EC

Talstar 10 EC

  • Hoạt chất: Bifenthrin(min 97%)
  • Tổ chức đăng ký: FMC Agricultural Products Interational AG
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu khoang/ lạc, sâu xanh da láng/ đậu tương, bọ xít muỗi/điều