Talor 10.8EC, 13.8EC, 15.8EC, 17.8EC, 26.8WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Talor 10.8EC, 13.8EC, 15.8EC, 17.8EC, 26.8WP

Talor 10.8EC, 13.8EC, 15.8EC, 17.8EC, 26.8WP

  • Hoạt chất: Abamectin 10g/l (10g/l), (10g/l), (10g/l), (1.8%) + Imidacloprid 98g/l (128g/l) (148g/l) (168g/l), (25%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM SX Thôn Trang
  • Đối tượng phòng trừ:

    10.8EC: bọ trĩ, rầy nâu/ lúa 13.8EC, 15.8EC, 17.8EC, 26.8WP: rầy nâu/ lúa