Talent 50WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Talent 50WP

  • Hoạt chất: Prochloraz (min 97%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Alfa (Sài gòn)
  • Đối tượng phòng trừ:

    thán thư/ cà phê