Takumi 20WG, 20SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Takumi 20WG, 20SC

Takumi 20WG, 20SC

  • Hoạt chất: Flubendiamide (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Nihon Nohyaku Co., Ltd.
  • Đối tượng phòng trừ:

    20WG: sâu tơ/ bắp cải, sâu cuốn lá/lúa; sâu khoang/ lạc; sâu đục quả/ cà chua 20SC: sâu tơ/ bắp cải, sâu cuốn lá/lúa