Taiyou 20SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Taiyou 20SC

  • Hoạt chất: Fenoxanil (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Đầu tư Hợp Trí
  • Đối tượng phòng trừ:

    Đạo ôn/lúa